Rejestry i ewidencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

Symbol rejestru/ewidencji: AOP Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach Typ rejestru/ewidencji: &

AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ZWOLNIONYCH

Symbol rejestru/ewidencji: AOPZ Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach Typ rejestru/ewidencji:

ARKUSZE OCEN ABSOLWENTÓW

Symbol rejestru/ewidencji: AOA Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach Typ rejestru/ewidencji:

ARKUSZE OCEN UCZNIÓW OBECNIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY

Symbol rejestru/ewidencji: AOU Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach Typ rejestru/ewidencji: &

DZIENNIKI LEKCYJNE

Symbol rejestru/ewidencji: DZL Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach Typ rejestru/ewidencji:

EWIDENCJA DRUKÓW SZKOLNYCH

Symbol rejestru/ewidencji: EDS Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach Typ rejestru/ewidencji:

EWIDENCJA OBECNOŚCI W PRACY

Symbol rejestru/ewidencji: EO Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach Typ rejestru/ewidencji:

EWIDENCJA PIECZĘCI I STEMPLI UŻYWANYCH W SZKOLE

Symbol rejestru/ewidencji: EPS Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach Typ rejestru/ewidencji:

KARTA INWENTARZOWA WYPOSAŻENIA W ŚRODKI OCHRONY I ODZIEŻ ROBOCZĄ

Symbol rejestru/ewidencji: KIW Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach Typ rejestru/ewidencji:

KSIĄŻKA KONTROLI

Symbol rejestru/ewidencji: KK Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach Typ rejestru/ewidencji: