Rada Pedagogiczna

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O WYBRANEJ KOMÓRCE:

Nazwa skrócona: rada
Symbol: R
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej: Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach
Łobudzice 54, Zelów 97-425
Komórka nadrzędna merytorycznie: Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach

Skład

nauczyciel

Informacje

nauczyciel - Urszula Borowska

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Realizacja programu nauczania danego przedmiotu, opieka wychowawczo - dydaktyczna nad uczniami, udział w posiedzeniach rad pedagogicznych, udział w doskonaleniu zawodowym, reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

nauczyciel/bibliotekarz

Informacje

nauczyciel/bibliotekarz - Małgorzata Iwona Brzozowska

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Realizacja programu nauczania danego przedmiotu, opieka wychowawczo - dydaktyczna nad uczniami, udział w posiedzeniach rad pedagogicznych, udział w doskonaleniu zawodowym, reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

nauczyciel

Informacje

nauczyciel - Dorota Drzewosz

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Realizacja programu nauczania z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, opieka wychowawczo - dydaktyczna nad uczniami, udział w posiedzeniach rad pedagogicznych, udział w doskonaleniu zawodowym, reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

nauczyciel

Informacje

nauczyciel - Małgorzata Urszula Dylewicz

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Realizacja programu nauczania danego przedmiotu, opieka wychowawczo - dydaktyczna nad uczniami, udział w posiedzeniach rad pedagogicznych, udział w doskonaleniu zawodowym, reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

nauczyciel

Informacje

nauczyciel - Anna Dziurdzia

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Realizacja programu nauczania danego przedmiotu, opieka wychowawczo - dydaktyczna nad uczniami, udział w posiedzeniach rad pedagogicznych, udział w doskonaleniu zawodowym, reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

nauczyciel

Informacje

nauczyciel - Damian Głowiński

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Realizacja programu nauczania danego przedmiotu, opieka wychowawczo - dydaktyczna nad uczniami, udział w posiedzeniach rad pedagogicznych, udział w doskonaleniu zawodowym, reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

nauczyciel

nauczyciel/pedagog szkolny

Informacje

nauczyciel/pedagog szkolny - Monika Kazimierczak

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Realizacja programu nauczania danego przedmiotu, opieka wychowawczo - dydaktyczna nad uczniami, udział w posiedzeniach rad pedagogicznych, udział w doskonaleniu zawodowym, reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

nauczyciel

Informacje

nauczyciel - Katarzyna Klemczak

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Realizacja programu nauczania danego przedmiotu, opieka wychowawczo - dydaktyczna nad uczniami, udział w posiedzeniach rad pedagogicznych, udział w doskonaleniu zawodowym, reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

nauczyciel

Informacje

nauczyciel - Marzena Rybarczyk

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Realizacja programu nauczania danego przedmiotu, opieka wychowawczo - dydaktyczna nad uczniami, udział w posiedzeniach rad pedagogicznych, udział w doskonaleniu zawodowym, reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

nauczyciel

Informacje

nauczyciel - Daniela Sowiak

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Realizacja programu nauczania danego przedmiotu, opieka wychowawczo - dydaktyczna nad uczniami, udział w posiedzeniach rad pedagogicznych, udział w doskonaleniu zawodowym, reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

nauczyciel

nauczyciel

Informacje

nauczyciel - Bożena Janina Stępień

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Realizacja programu nauczania danego przedmiotu, opieka wychowawczo - dydaktyczna nad uczniami, udział w posiedzeniach rad pedagogicznych, udział w doskonaleniu zawodowym, reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

nauczyciel

Informacje

nauczyciel - Agnieszka Katarzyna Zielińska

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Realizacja programu nauczania danego przedmiotu, opieka wychowawczo - dydaktyczna nad uczniami, udział w posiedzeniach rad pedagogicznych, udział w doskonaleniu zawodowym, reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2016 21:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2163
15 września 2020 17:05 (Bożena Chrzanowska) - Dodanie stanowiska: nauczyciel.
15 września 2020 17:05 (Bożena Chrzanowska) - Dodanie stanowiska: nauczyciel.
15 września 2020 17:05 (Bożena Chrzanowska) - Dodanie stanowiska: nauczyciel.