Status prawny

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach jest szkołą publiczną, działąjącą na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego (Uchwała nr XXIV/245/2017 RM w Zelowie z dnia 20.03.2017r .),
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60, z późn. zm.),
 • ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemi oświaty (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. : Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.),
 • aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu Szkoły Podstawowej w Łobudzicach (Uchwała nr XXVIII/282/2017 RM w Zelowie z dnia 30.08.2017 r.),
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łobudzicach,
 • Koncepcji funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach,
 • Regulaminu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach,
 • wewnętrznych procedur, regulaminów.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2016 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Chrzanowska
Ilość wyświetleń: 519
20 lutego 2018 15:12 (Bożena Chrzanowska) - Zmiana treści zakładki.
20 lutego 2018 15:12 (Bożena Chrzanowska) - Zmiana treści zakładki.
20 lutego 2018 15:11 (Bożena Chrzanowska) - Zmiana treści zakładki.