Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach jest jednostką organizacyjną Gminy Zelów i nie posiada osobowości prawnej. 

Szkoła Podstawowa w Łobudzicach to jednostka budżetowa, korzystająca ze scentralizowanej obsługi finansowo - księgowej, którą wykonuje Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Zelowie. 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Zelów.

Mienie gimnazjum stanowi własność Gminy Zelów.

Nieruchomość jest oddana w trwały zarząd w celu prowadzenia przez Szkołe Podstawową w Łobudzicach działalności statutowej. 

Zasoby Szkoły Podstawowej w Łobudzicach.

W budynku szkoły znajdują się:

Parter budynku:

 • 5 sal dydaktycznych,
 • sala gimnastyczna,
 • biblioteka szkolna,
 • gabinet pedagoga szkolnego/gabinet pielęgniarki szkolnej, 
 • pokój nauczycieli wychowania fizycznego,
 • sklepik szkolny,
 • składnica akt,
 • magazynek sportowy,
 • szatnie dla chłopców i dziewcząt,
 • pomieszczenia sanitarne,
 • kuchnia personelu,
 • kotłownia.

Piętro budynku:

 • 5 sal dydaktycznych,
 • sekretariat szkoły,
 • pokój nauczycielski,
 • gabinet dyrektora szkoły,
 • pomieszczenia sanitarne,
 • kuchnia personelu, szatnia personelu.

W otoczeniu budynku szkoły znajdują się:

 • boisko do gry w piłkę nożną (bieżnia, skocznia),
 • parking i pozostały teren utwardzony,
 • tereny zielone.

Majątek Szkoły Podstawowej w Łobudzicach.

Wartość majątku (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.):

 • środki trwałe -                          3 146 665,03 zł
 • wyposażenie -                             512 662,12 zł
 • księgozbiór -                               121 321,59 zł
 • wartości niematerialne i prawne -   19 846,06 zł

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2016 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Chrzanowska
Ilość wyświetleń: 519
20 lutego 2018 12:15 (Bożena Chrzanowska) - Zmiana treści zakładki.
20 lutego 2018 12:14 (Bożena Chrzanowska) - Zmiana treści zakładki.
08 lipca 2016 13:31 (Bożena Chrzanowska) - Zmiana treści zakładki.