Opłaty

W Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach obowiązują następujące wysokości opłat za wydawanie duplikatów lub odpisów świadectw szkolnych oraz duplikatów legitymacji szkolnych:
1. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego, duplikatu świadectwa ukończenia szkoły:26zł (słownie:dwadzieścia sześć złotych).
2. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej: 9zł (słownie: dziewięć złotych).

Aktualne konto bankowe szkoły:
Bank PKO BP S.A. nr 49 1020 3958 0000 9302 0231 3500.

Wniosek o wydanie duplikatu lub odpisu odpowiedniego dokumentu można pobrać za pośrednictwem strony internetowej szkoły z zakładki "Procedury", ze strony BIP z zakładki "Procedury administracyjne" oraz bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2016 22:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 546
20 lutego 2018 14:08 (Bożena Chrzanowska) - Zmiana treści zakładki.
06 lutego 2016 22:42 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
06 lutego 2016 22:40 (Administrator) - Dodanie nowej zakładki.