Czym się zajmujemy

Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach jest mgr Bernadeta Jóźwiak.

W szkole zatrudnionych jest 17 nauczycieli (w tym dyrektor), 1 pracownik administracji oraz 4 pracowników obsługi. Wykwalifikowana, kompetentna i twórcza kadra pedagogiczna sprawia, że szkoła realizuje właściwie zadania, a poprzez swą działalność stara się osiągnąć stawiane przed nią cele.

Szczególną uwagę zwracamy na kształcenie językowe - oferujemy nauczanie języka angielskiego w wymiarze 3 godzin w tygodniu i języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin w tygodniu.
Szkoła posiada 10 sal dydaktycznych, bibliotekę, pełnowymiarową salę sportową, pokój pedagoga szkolnego oraz gabinet pielęgniarki szkolnej, składnicę akt i inne wydzielone pomieszczenia pracy. W ramach wymienionych pomieszczeń uczniowie korzystają z wyposażonych w multimedia pracowni uczniowskich (tablica interaktywna, monitor interaktywny, projektor, wysuwany ekran, nagłośnienie, laptop) oraz pracowni komputerowej (komputery stacjonarne i laptopy) ze stałym dostępem do Internetu poprzez usługę typu SDI. Dzięki ciekawemu i bogatemu księgozbiorowi biblioteki i wielu tytułom prenumerowanych czasopism zgromadzonych w czytelni, uczniowie poszerzają swoje wiadomości i rozwijają swoje zainteresowania także poprzez udostępnione dla nich w bibliotece centrum multimedialne.

Szkolną organizają uczniowską jest Samorząd Uczniowski. Każdego roku, w wyborach powszechnych, dokonuje się wyboru jego członków spośród uczniów oraz jego opiekunów spośród grona pedagogicznego. SU organizuje szkolne uroczystości i czuwa nad prawidłowym ich przebiegiem, koordynuje akcje charytatywne, członkowie sprawdzają się w roli wolontariuszy, zajmują się sprawami uczniów, mają możliwość wpływania na otaczającą ich rzeczywistość oraz podejmowania decyzji w kwestiach bezpośrednio ich dotyczących.  

Tym, co wyróżnia szkołę, jest posiadanie Spółdzielni Uczniowskiej "Chrupek", która zrzeeszona jest W Krajowej Radzie Spółdzielczej. To organizacja uczniów, prowadzona przez nich pod opieką nauczycieli - opiekunów spółdzielni. Celem takiej działalności jest m.in. kształtowanie umiejętności zespołowego działania, nawyków oszczędzania, organizowanie wzajemnej pomocy, itp. Jej przedmiotem jest głównie kupowanie i sprzedawanie na terenie szkoły artykułów służących zaspakajaniu potrzeb uczniów i pracowników szkoły, propagowowanie zasad oraz idei spółdzielczych w środowisku szkolnym i lokalnym. 

W szkole w Łobudzicach prężnie działa również Klub Sportowy ULKS "Kusy", którego członkowie odnoszą znaczne sukcesy w tenisie stołowym, zajęcia sportowe odbywają się na nowoczesnej hali sportowej czynnej od września 1999r. 

Patronem naszej szkoły jest słynny olimpijczyk z Los Angeles z 1932 r. Janusz Kusociński - wybitny sportowiec, wzór do naśladowania, to zobowiązuje, dlatego naszym uczniom - "młodym sportowcom" zawsze towarzyszą: duch walki "fair play" oraz słowa "Sport uczy zwyciężać, uczy przegrywać z godnością i honorem, a więc uczy wszystkiego - uczy żyć".

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2016 22:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 637
30 września 2019 00:10 (Bożena Chrzanowska) - Zmiana treści zakładki.
30 września 2019 00:09 (Bożena Chrzanowska) - Zmiana treści zakładki.
20 lutego 2018 14:01 (Bożena Chrzanowska) - Zmiana treści zakładki.