Sposoby załatwiania spraw

Szkola Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Łobudziach umożliwia kontakt rodzicom uczniów ze szkołą

w każdy pracujący dzień tygodnia.

W każdy PIERWSZY WTOREK miesiąca w godzinach 17.30 - 18.30 dyżurują wszyscy nauczyciele, którzy udzielają rodzicom informacji o wynikach edukacyjnych ich dzieci oraz o zachowaniu dzieci w szkole.

Każdego roku szkolnego organozowane są trzy międzysemestralne spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów oraz jedno śródroczne w styczniu.

Sprawy administracyjne można załatwiać w sekretariacie szkoły w godzinach jego otwarcia w każdy pracujący dzień tygodnia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2016 22:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 619
30 września 2019 00:03 (Bożena Chrzanowska) - Zmiana treści zakładki.
20 lutego 2018 13:48 (Bożena Chrzanowska) - Zmiana treści zakładki.
20 lutego 2018 13:48 (Bożena Chrzanowska) - Zmiana treści zakładki.