Więcej o nas

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach to szkoła tworzona w okresie dówch dekad:

Dnia 1 września 1999r. Szkoła Podstawowa w Łobudzicach na podstawie Uchwały nr VIII/74/99 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 22.04.1999r. przekształciła się w Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego weszły: szkoła podstawowa i gimnazjum. Zespół ten funkcjonował dwa lata. Początek samodzielnego istnienia gimnazjum nastąpił z dniem 1 września 2001 roku. Uroczystym dniem dla gimnazjum był 29 listopada 2001 roku, kiedy to odbyło się nadanie szkole imienia Janusza Kusocińskiego oraz wręczenie sztandaru ufundowanego przez Radę Miejską w Zelowie. Gimnazjum otrzymało nazwę "Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach" nadaną uchwałą XXXVII/372/2001 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 8 listopada 2001 roku. 10 października 2003 roku Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego uzyskało tytuł "Szkoły z klasą". Z dniem 1 września 2009 roku do struktury organizacyjnej gimnazjum wprowadzono oddziały integracyjne. Od tej daty nazwa szkoły brzmi: "Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach". Ostatnią przeprowadzoną zmianą struktury szkoły było wprowadzenie reformy oświaty w roku 2017, w wyniku której z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowe Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach zostało na mocy Uchwały nr XXIV/245/2017 Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2017 roku przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową - Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2016 22:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 618
20 lutego 2018 12:23 (Bożena Chrzanowska) - Zmiana treści zakładki.
20 lutego 2018 12:22 (Bożena Chrzanowska) - Zmiana treści zakładki.
27 września 2016 14:35 (Bożena Chrzanowska) - Zmiana treści zakładki.